ควบคุมโครงการทั้งหมดของคุณอย่างใกล้ชิดที่สุดด้วยการจัดการแบบวันต่อวันด้วย
การสร้างและอัปเดตกำหนดการ  การตรวจสอบเวลาที่ใช้และผลกำไร  การปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ

การจัดการสัญญาเหมาะสำหรับทั้งบริษัทที่ให้บริการที่จัดการโครงการของลูกค้าแบบอัตราคงที่หรือแบบต้นทุนตรง (โครงการไอที บริการให้คำปรึกษา การตรวจสอบสถานที่ ฯลฯ) ตลอดจนสำหรับบริษัทอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนตามสั่ง .

ข้อดีของการจัดการกรณีและปัญหาในบริบททางอุตสาหกรรมคือช่วยให้สามารถวางแผนและติดตามเวลาที่ใช้โดยสำนักงานออกแบบ การซื้อและการรับเหมาช่วง ตลอดจนต้นทุนการผลิตจริง

Easily invoice your business and calculate profitability