แบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนทดลองการใช้งานโปรแกรม Axelor ERP

กรอกข้อมูลบริษัทของท่านเพื่อลงทะเบียนการเข้าใช้งานระบบโปรแกรม Axelor ERP ที่สมบูรณ์แบบ

  ชื่อบริษัท

  ชื่อผู้ติดต่อ

  เบอร์โทรศัพท์

  อีเมล

  จำนวนพนักงานในบริษัท

  ประเภทธุรกิจ

  บริษัทของท่านใช้งานระบบ ERP อยู่หรือไม่

  ไม่มีมี

  กรณีมีระบบ ERP ที่ใช้งานอยู่โปรดระบุ ...

  กรณีไม่มีระบบ ERP ที่ใช้งานอยู่ ท่านใช้โปรแกรมอะไรบ้าง

  ปัญหาที่ท่านพบเจอกับระบบที่ใช้งานในปัจจุบัน

  จำนวนลูกค้าของบริษัท (โดยประมาณ)

  ลักษณะการขาย

  ประเภทซอฟต์แวร์ต้องการเชื่อมต่อกับเรา

  อื่นๆ เพิ่มเติม (โปรดระบุ)