ฝ่ายขายควบคุมและจัดการกิจกรรมทางธุรกิจของคุณด้วย Axelor ERP

Personalize your business proposals

Precisely follow the progress of your sales

Simply generate subscriptions and contracts

ทำให้การจัดการการออกใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติ